نظر سنجي
به نظر شما کدام یک از آثار ساخته شده جلوهی زیبا تری دارد ؟
 • مجسمه کورش کبیر در هتل همای شیراز
 • مجسمه رونمایی شاهنامه فردوسی در هتل همای 2 مشهد
 • نقش برجسته اسب بخار(حرکت) در متروی تهران
 • نقش برجسته منطق الطیر عطار نیشابوری در متروی تهران
  • نام
  • ایمیل
  • تلفن
  • وبسایت
  • پیام
  • 17 + 20